تجهیزات

تجهیزات برودتی  
سیستمهای برودتی (شامل سردخانه های ثابت وسیار ) مخصوص نگهداری انواع دارو میوه ومواد غذایی ویاهرآنچه که برای نگهداری به فضای سرد نیازمنداست به تجهیزاتی نیازمنداست که ماآنهارادراینجابه پنج گروه تقسیم بندی کرده ایم که عبارتند از: 
1- تجهیزات برودتی پایه

اواپراتور
کندانسور
کمپرسور


2- شیرآلات وکنترل الات
3- تجهیزات الکتریکی 
4- لوله .اتصالات
5- سایرموارد
درحال بارگزاری