رزومه سردخانه

·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای فرماندهی کل نیروی انتظامی استان اصفهان
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای دارو سازی رها
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای شرکت فولاد مبارکه سپاهان
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای شبکه بهداشت دهاقان
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای شبکه بهداشت داران
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای کشتارگاه سپید مرغ اصفهان
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای نصب 9 عدد سردخانه نگهداری گوشت و مرغ واقع در لردگان
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای شرکت محیا دارو تهران
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای شرکت محیا دارو اهواز
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای شرکت رویان دارو
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای شرکت بهداشتی سینره
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای شرکت بهداشتی ایلیا ساعی
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای قارچ شهسوار سمیرم
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای بذر و نهال سینا
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای شرکت بسته بندی حنانه سپهر اصفهان
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای بستنی عالی قاپو میدان نقش جهان اصفهان
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای بستنی گلدنا شهرک صنعتی ده سرخ
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای صنایع الکترواپتیک صاایران
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای شرکت فلات سنگ ایران
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای شرکت گیتی پسند اصفهان
·         طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای کارخانه بسته بندی سبزیجات پهلوانی
·        طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای کارخانجات فراوری وسردخانه شوک قارچ
·        طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای شیرینی فروشی دوستان
·        طراحی و انتخاب سیستم سردخانه برای طباخی 537
·         طراحی و فروش سیستم سردخانه برای شرکت آذر کنترل قزوین
·         طراحی وفروش سیستم سردخانه آقای بخشایش(گلپایگان) 

بازدید : 2351 18 فروردين 1395 ساعت 12:27 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری