رزومه ی تهویه مطبوع

·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع به بیمارستان امین اصفهان
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع برای ساختمان هفت آسمان اصفهان
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع به بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع)
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع به بیمارستان فارابی اصفهان
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع به بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع به بیمارستان خورشید اصفهان
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع برای سازه ی ساختمانی واقع در خانه اصفهان
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع برای سازه ی منزل مسکونی واقع در فلاورجان
·         طراحی و فروش فن کویل به بیمارستان شهید منتظری نجف اباد
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع برای سازه ی تجاری- اداری واقع در فولادشهر

·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع برای پروژه ی مسکونی اقای ساوج در اصفهان
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع برای پروژه ی مسکونی اقای محکم کار
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع vrf برای سازه ی تجاری- اداری واقع در فلاورجان
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع برای مسجد قمر اصفهان
·         طراحی و فروش سیستم های تهویه مطبوع برای ساختمان هفت آسمان اصفهان

بازدید : 2261 18 فروردين 1395 ساعت 01:18 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری